Drina Köprüsü

Balkanlarda kitabın yazıldığı 20. yüzyılın ortalarından 350 yıl öncesine kadar olan olayları ve balkan insanın yaşantısını ve kozmopolitliğini yapılan bir köprü üzerinde anlatan bir roman. “Drina Köprüsü” bir romandan ziyade bir tarih kitabı gibi olayları sosyal yönleriyle de içeren bir kitap olarak göze çarpıyor.

Drina Köprüsü’nü 3 kısma ayırırsak, 1. kısım köprünün yapılışı, 2. kısım köprünün yapımından müslüman idarenin yani Osmanlı hakimiyetinin son bulmasına kadar olan bölüm, son kısmı ise Osmanlı idaresinin son bulması ve Avusturya-Macaristan imparatorluğu idaresi ve bu idareye karşı ayaklanmalar ve yerli halkın sıkıntıları, bu arada yaşanan değişim ve milliyetçilik akımları olarak özetleyebilirim.

Balkanlarda yaşanan bu hızlı tarihi değişimleri konu edinen kitap bu değerli tarihi bilgilerin yanı sıra yöre halkının sıradan insanlarının sade fakat iz bırakan hayatlarını da bölümler hâlinde işliyor.

Dil olarak sadece bir dili var. Kurgusu ise köprünün yapımından sonra köye gelen modernizm ve gelişim anlatılıyor. Bu gelişmenin artıları ve daha yoğun eksilerinden bahsediliyor. Bu anlamda bana çok klişe geliyor ama okurken sıkılmıyorsunuz.

Balkan ülkerinin Osmanlı ve Türkiye üzerine fikirlerini az çok bilirim. Bu kitapta ilk defa Osmanlı kötü gösterilmemiş. Bunun yanı sıra bu romanı ile yazar Nobel Ödülü almıştır. Dolayısı ile mutlaka kütüphane raflarınızda olması gereken bir eser.

Bir cevap yazın